donderdag 6 september 2012

Ouderwets koken / Cooking the oldfashioned waySinds we terug zijn van vakantie let ik weer goed op het budget. Door de maaltijden te plannen, veel zelf te maken en goedkope producten te gebruiken bespaar ik veel geld, waardoor er wat geld overblijft voor andere dingen. Iedere week haal ik een vast bedrag en betaal ik alles contant, zodat ik zie wat ik uitgeef. Wat overblijft per week verdeel ik over verschillende potjes; kleding/schoenen/kapper voor de kinderen, glazenwasser/collectes, cadeautjes/onverwacht, feestdagen, sparen voor leuke dingen.
Ik gebruik voor het koken vaak mijn oude kookboeken die van mijn oma en schoonmoeder zijn geweest. Hierin staan nog gewone basisrecepten.

Bij het zoeken naar goedkope recepten ontdekte ik ook op youtube deze filmpjes van Clara. Deze vrouw van in de 90 heeft de depressie in Amerika meegemaakt en laat zien wat ze toen aten en hoe ze kookten. Mijn favoriete uitzending is die waarin ze kerstkoekjes bakt met twee (volwassen) kleindochters. Buiten begint het zachtjes te sneeuwen en binnen in haar keuken is het zo te zien warm en gezellig. Zo'n oma zou wat voor mij zijn! Zo'n oma wil ik ook wel worden; die haar kleinkinderen recepten van "vroeger" leert koken. Ik kijk zelf nog eens in mijn oude kookboek waarin nog een uitgeknipt recept zit uit een krant van 1931. Dat heeft mijn overgrootmoeder uitgeknipt. Ook zij hield volgens mijn moeder erg van koken en bakken. Wat jammer dat ik haar niet gekend heb en bij haar in de keuken kon leren koken en bakken wat zij al vele jaren gemaakt had...

Liefs AmelieSince we're back from our vacation I'm watching my budget closely. By planning meals, making a lot from scratch and using cheap products I save a lot of money, which leaves me some money to spend on other things. Every week I take a fixed amount of money and I pay cash for everything, so I can see what I spend. What's leftover on the end of the week is divided in different parts; clothes/shoes/hairdresser for the kids, windowcleaners/charity, presents/unexpected, holidays, saving for fun things.
For cooking I use my old cookbooks a lot, the ones that I got from my grandmother and mother-in-law. There are real basic recipes in these.

While searching for cheap recipes I also discovered on youtube these clips by Clara. This woman is in her 90's and lived through the great depression in America. She shows what they were eating and how they were cooking during this period.  My favourite clip is the one in which she is making christmas cookies with two of her (adult) granddaughters. Outside it is starting to snow and in het kitchen it looks like it is warm and cozy. That would be some grandmother for me! I would want to become a grandmother like that one day too; the sort of grandmother that shows her grandchildren how to cook the "oldfashioned" recipes. I look into my old cookbook and see the recipe that has been cut out of a newspaper from 1931. My greatgrandmother cut that out. According to my mother she too lover to cook and bake. What a shame I didn't get to know her and, in her kitchen, could learn to cook and bake the recipes she had been making for years...

Love Amelie