zondag 27 februari 2011

Gehaktbrood / Meatloaf

Zondag en vrij, dus lekker koken! Vandaag tijd voor een NIEUW RECEPT, namelijk gehaktbrood uit het boek "keuken" van Nigella Lawson. Erbij rode kool (wederom Nigella) en aardappelpuree en appelmoes (uit een potje deze keer). Het was een feest om te maken en heerlijk om te eten. Volgende keer zal ik het gehakt wel iets meer kruiden, maar de combinatie met spek eromheen gewikkeld was super. De bedoeling was dat het voor 6 tot 8 personen was, maar er is nog maar een heel klein beetje over en we zijn met zijn vieren. Het was iets tè lekker. Ik ga het zeker een keer maken als ik gasten krijg, want het is helemaal voor te bereiden en daar hou ik van. Ik geef het recept een 8!

Liefs Amelie
Sunday and the day off, so time to cook a nice dinner! Today a new recipe again, namely meatloaf from the cookbook "kitchen" by Nigella Lawson. To go with it red cabbage (again Nigella) and mashed potatoes and applesauce (from a jar this time). It was a feast to make it and delicious to eat. Next time I will use a bit more pepper for the meat, but the combination with bacon wrapped around it was super. It was meant to be enough for 6 to 8 people, but we have just a little bit leftover. It was just a bit to good. I will certainly make this recipe when I have guests, because you can prepare it and that's what I like. I give this recipe an 8 out of ten!

Love Amelie

woensdag 23 februari 2011

Mijn lieve stoere zoon / My sweet tough son

Vandaag mochten de kinderen in mijn zoon's klas verkleed naar school komen. Al een week geleden vroeg ik hem wat hij dan aan wilde. Hij was gelijk zeker van zijn zaak; hij wilde zijn blauwe prinsessenjurk aan naar school. Ik heb er absoluut geen problemen mee dat hij die draagt, maar ik wil ook niet dat hij gepest wordt op school. Om die reden probeerde ik hem nog op andere gedachten te brengen en zijn piratenpak aan te prijzen. Maar nee; het moest de prinsessenjurk worden. De juf werd ingeseind en gisteravond vond ik nog een leuk drakenpak wat ik vanmorgen als verrassing tevoorschijn toverde. Leuk, vond mijn zoon, maar dat zou hij nà school wel aantrekken...
Aangezien ik vandaag moest werken stond ik hem vanmorgen al om half zeven aan te kleden. Haren blauw en bloemen op zijn wangen geverfd en de blauwe jurk aan. Hij vond zichzelf zóóó mooi! Mijn moeder bracht hem naar school en waar ik bang voor was gebeurde; de andere kinderen lachten hem uit. En mijn zoon? Die trok zich er NIETS van aan!!! Wie is hier nou ècht stoer?

Liefs Amelie
Today the kids in my sons class had to come to school dressed up. A week ago I asked him what he wanted to wear on that day. He was immediately sure about it; it had to be his blue princesses dress. I have no problems whatsoever about him wearing these, but I don't want the other kids to tease him with this. For that reason I tried to change his mind and put his pirates costume in the spotlights. But no, it had to be the blue princesses dress. I talked to the teacher about it. And yesterday I found a great dragon costume that I took out this morning to surprise him. Nice, was my sons comment, but he would wear it after school...
Since I had to work today, I was already at 6.30 dressing him and painting his hair blue and painting flowers at his face. He found himself SO beautifull! My mom took him to school and what I had been afraid of happened; the other kids laughed at him. And my son? He couldn't care less!!! Who is the real tough one here?

Love Amelie

zondag 20 februari 2011

Wat wil je later worden? / What do you want te be when you grow old?

Bij mijn zoon op school was het project; beroepen. Verschillende ouders (waaronder ikzelf) kwamen praten over hun werk. Zo waren er een politie-agent, een politiehonden trainer, een brandweer, een steward, een piloot, een diëtiste, verpleegkundige en een teddyberenmaakster (wat een geweldig beroep!). Mijn zoon was er vol van. Aan het begin wist hij wel wat hij wilde worden; vader. Maar toen hij in de brandweerwagen had mogen zitten en zelfs met de slang had mogen spuiten stapte hij over naar brandweer. De juf vertelde hem een geheimpje; hij kon ook vader èn brandweer worden! Nou, dat was helemaal het einde...Onderweg in de auto kwamen we langs een bouwplaats en mijn zoon zei; Die huizen zijn helemaal gemaakt. Ik zei dat de bouwvakkers dat deden en dat hij dat later ook zou kunnen worden. Mijn zoon dacht er eens over na en zei toen; nee, dan moet ik veel te hard werken!
Vier jaar en wat een inzicht!

Liefs Amelie
In my son's school the project was; professions. Several parents (including me) came to talk about their job. There was a policeman, a police dog trainer, a fireman, a steward, a pilote, a dietician, a nurse and a teddybear maker (what a great profession!). My son was really in awe of it. At the beginning he knew what he wanted to be when he grew up; a dad. But once he had been in the fire engine and even could use the fire hose he wanted to be a fireman. His teacher told him a little secret; he could also be both! That was really the best news ever... On our way in the car we saw a building site. My son said; they made these houses. I told him he could build houses for a profession too when he was a grown up. He thought about it for a while and then said; no, then I will have to work to hard!
Four years old and such insight!

Love Amelie

Verliefd blijven / Staying in love

Wat een heerlijk weekend! Mijn moeder had aangeboden dit weekend een nachtje te komen oppassen, zodat Otto en ik naar een hotel konden voor onze trouwdag. Midden in Den Bosch stond het hotel. De tijd aan onszelf; slenteren, kopje koffie met een Bossche bol, (verwarmd) terrasje, lekker uit eten en naar de film, uitslapen, rustig in bad en uitgebreid ontbijten. Vanavond hebben we de kinderen nog meegenomen naar een piratenrestaurant. En dan denk ik terug aan de dag dat we "ja" zeiden. En nu, 13 jaar later, nog steeds blij om dat ene woordje. Vaak heb ik gedacht; wat is nou het geheim van een goed huwelijk? Ik ben er nog niet achter... Ik heb gelukkig een goed voorbeeld gehad aan mijn ouders, maar het is ook geluk, tijd voor elkaar en voor jezelf in balans houden en zelf altijd aan je huwelijk blijven werken. Op tijden dat je merkt dat je weinig tijd hebt voor elkaar, soms wat begint te mopperen of je aan elkaar ergert, is het voor mij een moment om er ZELF weer wat leukers van te maken. Niet wachten tot de ander het doet; wat je zaait zal je oogsten! Zaai je mopperen en ergeren, dan zul je dat terug krijgen. Dus zaai blijdschap, liefde en plezier. En dat werkt. Nog steeds verliefd! Hebben jullie nog meer geheimen van een goed huwelijk?

Liefs Amelie
Such a great weekend! My mother offered to babysit for a night so Otto and I could stay in a hotel for our wedding anniversary. In the middle of "Den Bosch" was our hotel. The time was ours; walking around, a cup of coffee with a "Bossche bol", (heated) sidewalk café, a nice dinner and movie, sleeping until late and a big breakfast. This night we took the kids to a pirates restaurant. And then I think of the day we said "I do" to each other. Now, thirteen years later, I'm still so happy with these two little words. I often thought; what is the secret of a happy marriage? I still haven't figured that one out... Luckily I had a great example with my parents, but I think it also has to do with luck, balancing time together and alone and always wanting to work on your marriage. At times you notice you don't have a lot of time for each other, you start grumbling a little or even get a little annoyed with the other, that's a sign for me to make it more fun MYSELF! Don't wait for the other to do it; you harvest what you sow! If you sow grumbling and annoying, that is what you will get back. So sow happiness, love and fun! And it works! Still in love... Do you have more secrets to a great marriage?

Love Amelie

vrijdag 18 februari 2011

Schuimpjes / Merengues

Vanmiddag had mijn zoon vrij en wilde hij iets bakken. Dus trok ik de kinderkookboeken uit de kast en liet ze kiezen. Schuimpjes moesten het worden, dus schuimpjes werden het. Wat eenvoudig is dat toch eigenlijk: eiwit, poedersuiker, wat citroensap en levensmiddelenkleurstof. En wat leuke versierselen natuurlijk! Voor hun oma een grote gebakken, want daar houdt ze zo van en ze komt morgen een dag en nacht oppassen, zodat Otto en ik onze trouwdag in een hotel kunnen vieren. Wat een luxe! Eerst nog een nachtje werken (helaas, maar ja) en morgen een paar uurtjes slapen. En dan morgenavond een maaltijd zonder te hoeven zeggen; eet eens door, met mes en vork eten, nee eerst dat opeten dan mag je nog wat komkommer etc...En daarna slapen zonder dat de kinder ons wakker maken... WOW! Oma heeft haar schuimpje wel verdiend!

Liefs Amelie
My son had the afternoon off and he wanted to bake something. So I pulled the childrens-cookbooks from the shelf and let them choose. Merengues it had to be, so merengues is what we made. So simple: eggwhites, icing sugar, some lemonjuice and color. And some decorations of course! For their grandmother we made a big one, because she likes it so much and she comes tomorrow to babysit for a day and a night, so Otto and I can celebrate our wedding anniversay in a hotel. Such luxury! First I have to work the nightshift (unfortunately, but that's what it is) and sleep for a couple of hours tomorrow. And then we can have a meal tomorrow without having to say; come on hurry up, eat with knife and fork, no eat that first and after that you can have some more cucumber etc...And after that sleep without the kids waking us up... WOW! Granny really earned her merengue!

Love Amelie

maandag 14 februari 2011

Valentijnsdiner / Valentines dinner

Ik heb me vandaag behoorlijk uitgesloofd om een heel lekker etentje op tafel te zetten voor mijn valentijn. En dat op een dag waarop ik met mijn dochter ben gaan zwemmen en alle boodschappen voor de hele week heb gedaan! Het diner bestond uit afrikaanse kippepootjes uit het boek "keuken" van Nigella Lawson, aardappelgratin die ik voor de gelegenheid in een hartvorm heb gemaakt en een salade. Toe: chocolate pecan fondants met ijs (uit, jawel je raad het al...de Good Food!!!) Nou, dat toetje zag er uit en smaakte als een restaurant-toetje! En die kippepootjes ga ik HEEEL vaak maken! (was trouwens meteen mijn NIEUWE RECEPT) Mijn valentijn was blij. Missie geslaagd!

Liefs AmelieToday I made a great effort to make a really nice dinner for my valentine. And that on a day on which I went swimming with my daughter and did all the groceries for the entire week! Dinner was African chickenwings from the book "Kitchen" by Nigella Lawson, potatoegratin which I made into a heartshape for the occasion and a salad. For dessert: chocolate pecan fondants with icecream (from, yes you guessed it right..the GoodFood!!!) Well, that dessert looked and tasted like a dessert from a restaurant! And those chickenwings I'm going to make A LOT! (it was my NEW RECIPE by the way) My valentine was very happy. Mission accomplished!

Love Amelie

zondag 13 februari 2011

Valentijnkoekjes / valentines cookies

Morgen is het valentijnsdag en om vandaag alvast in de stemming te komen heb ik valentijskoekjes gebakken. Van de Good Food website en aangepast aan de gelegenheid. Lekker bij een kopje thee en spelletjes aan de grote tafel vanmiddag!
Makkelijk recept, leuk om te maken en ziet er mooi uit...

Liefs Amelie
Tomorrow is valentines day and to get in the mood for it today I made valentines cookies. From the Good Food website and adjusted to the occasion. Nice with a cup of tea and some games at the table this afternoon!
Easy recipe, fun to make and it looks nice...

Love Amelie

vrijdag 11 februari 2011

Ochtend routine / morning routine

Sinds mijn zoon op school zit begint iedere dag vroeg en actief. Inmiddels hebben mijn dochter en ik een heerlijk ritme. Na het ontbijt en tanden poetsen brengen we mijn zoon naar school. Eenmaal thuis om ongeveer 8.45 uur gaat mijn dochter zelf spelen tot 10.00 uur. Ik werk dan van boven naar beneden in huis. Ik begin op zolder met de was, daarna naar de slaapkamers; bedden opmaken, opruimen, badkamer netjes maken. Beneden de vaatwasser leegruimen en de ontbijtboel erin, keuken netjes maken, huiskamer opruimen. Is dit allemaal klaar dan kan ik soppen of stofzuigen. Om 10.00 uur is het pauze en kijken mijn dochter en ik koekeloere en huisje-boompje-beestje met wat fruit en drinken. De rest van de dag is hoe het loopt, maar die ochtend-routine staat vast en werkt als een trein. Het helpt me om structuur te houden in mijn huishouden. Hoe zorgen jullie voor structuur in het huishouden?

Liefs Amelie
Since my son is attending school, every starts out early and busy. By now my daughter and I have a great rhytme. After breakfast and brushing the teeth, I bring my son to school. Once at home, at about 8.45 my daughter plays by herself until 10.00. I work my way down in the house. I start with laundry in the attic, after that the bedrooms; making the beds, cleaning up, making the bathroom look tidy. Downstairs I empty the dishwasher and put the dishes from breakfast in it, I clean the kitchen and tidy the livingroom. Is all this finished, I can clean and vacuum. At 10.00 we have breaktime and we watch two programms on the telly (school-tv) with some fruit and a drink. The rest of the day goes it's way, but the morning-routine works as clockwork. It helps me to keep structure in the household. How do you keep structure in you household?

Love Amelie

dinsdag 8 februari 2011

Zwitserse mannen....Alweer! / Swiss men...Again!

Ik heb altijd al op een vliegveld willen werken!
I always wanted to work in an airport!Liefs / Love Amelie

Oudbakken brood / Stale bread

Gisteren hadden we een stokbrood bij de maaltijd en daar was nog van over. Vandaag was het zo hard dat je er iemands hoofd mee kon inslaan, maar ik vond het zonde om weg te gooien. Dus deed ik inspiratie op in mijn ouderwetse kookboeken (de huisvrouwen uit die tijd waren echt kampioen restjes opmaken!). Een deel van het brood heb ik fijngemalen en gebruikt om door de gehaktballen te kneden, van de rest maakte ik een heerlijk broodschoteltje als toetje. De sneetjes brood geweekt in melk, verdeeld over een ingevette ovenschaal en de rest van de melk gemengd met een ei, bruine suiker, rozijnen en kaneel. In de oven op 200 graden en bakken tot het bruin is en gestold. Warm uit de oven met vanillevla erop. Ik heb de hoeveelheden gegokt, maar je hebt aardig wat melk nodig. Smullen!

Liefs Amelie
Yesterday we had baguette to go with our dinner and I had some leftover. Today the bread was so hard, you could knock somebodies head in with it, but I didn't want to throw it away. So I took some inspiration from my oldfashioned cookbooks (the housewives from that time were champions in using leftovers!). Part of the bread I made into crums and used in my meatballs, the rest was used to make a "breadcasserole" for dessert. The slices of bread soaked in milk and put in an ovendish. The rest of the milk mixed with an egg, brown sugar, raisins and cinnamom. Put it in a hot oven until brown and set. Warm from the oven with cold custard (or cream if you like). I guessed the amounts, but you need a decent amount of milk. Enjoy!

Love Amelie

De lente is in de lucht! Spring is in the air!

Ieder jaar opnieuw is het een verrassing; de eerste dag dat de lente in de lucht zit. En vandaag is die dag... Ik heb vandaag een dagje "alleen thuis" en ben als een wervelwind door het huis gegaan; badkamer soppen, was doen, strijken, opruimen, stoffen. En de was kon buiten drogen, want DE ZON SCHIJNT! En toen ik een paar boodschapjes deed zag ik de eerste bollen buiten uitkomen en ik hoorde de vogels zingen. Je ruikt het en je voelt het; de winter gaat het verliezen. Natuurlijk zal hij nog zijn best gaan doen en af en toe dènken dat hij gaat winnen, maar wij weten wel beter!

Liefs Amelie

Every year again it's a surprise; the first day spring is in the air. And today is that day... I have a day "home alone" today and rushed through my house like a tornado; cleaning the bathroom, doing laundry, ironing, cleaning up, dusting. And I could let the laundry dry outside, because THE SUN SHINES! When I went out for some groceries I saw the first bulbs starting to flower and I heard the birds sing. You can smell it and you can feel it; the winter is going to lose. Of course it will try its best and now and then it will think it will win, but we know better!

Love Amelie

donderdag 3 februari 2011

De hele dag moe / Tired all day

Het wordt echt tijd dat de winter over is, maar het duurt nog zóóóó lang! Ik wil het liefst de hele dag in mijn bed blijven en heeeel veel slapen. Na al die gebroken nachten door kinderen die ziek waren of naar gedroomd en korte nachten door mijn werk kan dit filmpje me echt aanspreken! Slaap lekker vanavond!

Liefs Amelie

It's time winter is over, but it will take sóóó long! I would like to stay in bed all day long and sleep for hours. After all those broken nights with kids either sick or having bad dreams and short nights due to my job this movie is really my cup of tea! Sllep tight tonight!

Love Amelie

dinsdag 1 februari 2011

Werk / Work

Vandaag ben ik 12,5 jaar in dienst van het ziekenhuis. Tijd om te trakteren op het werk dus! Ik had cranberry-chocolade muffins en kaneel-chocolade vierkantjes gemaakt. Blije gezichten toen ik het samen met mijn dochter kwam brengen. Ik had al een feestelijk gevoel van de bos bloemen die ik van een patiënt kreeg. Dat komt niet vaak voor! En als klapper had ik vandaag een publiek van 80 kleuters bij mijn zoon op school die ik iets over mijn werk mocht vertellen in het kader van het project "beroepen". De kinderen hadden ook vragen voorbereid, zoals: Pluk je ook bloemen voor op de kamers? En: Koop je speelgoed voor de baby's? Leuk om te doen en ondanks dat het kleuters waren ook wel spannend! Toen ik klaar was kreeg ik een doosje chocola en had ik voor alle kleuters een babyflesje gevuld met snoepjes. Dat viel wel in de smaak! Al met al een geslaagde vrije dag in het teken van mijn werk.

Liefs AmelieToday I am 12,5 years employed in the hospital. So it was time to treat my colleagues at work! I made cranberry-chocolat muffins and cinnamom-chocolat squares. Happy faces when me and my daughter brought them. I already had a festive mood from the flowers a patient gave me, that doesn't happen often! And on top of it all I had an audience of 80 4 and 5 year olds in my son's school, who I could tell something about my work. It was because of the project "jobs". The children prepared questions like: Do you pick flowers for the rooms? And: Do you buy toys for the babies? Fun to do and even though they were small children I was a little nervous. When I had finished I received a box of chocolats and I had a surprise for the kids: a babybottle filled with candy. They sure liked that! All in all a great day off which was all about my work.

Love Amelie

Nieuw recept / new recipe

Gisteren heb ik weer eens een NIEUW RECEPT gemaakt en deze is echt een TOPPER!!! Hij komt in mijn receptenmap. Het is simpel en heerlijk, makkelijk voor een doordeweekse avond, maar net zo goed te gebruiken als een maaltijd die je gasten kunt voorschotelen. De naam van het recept is
Paprika pork uit de Good Food van deze maand. Ik heb er tagliatelle bij gemaakt en een salade. Voor de salade had ik zelf een dressing gemaakt met een restje jam. De jam was op en dan zit er altijd nog iets in het potje wat je er niet uitkrijgt. Giet dan wat olijfolie, azijn naar keuze, mosterd, zout en peper in het potje, goed schudden met het dekseltje erop(shake it baby!) en over je salade gieten. Nog zuinig ook!

Liefs Amelie

Yesterday I made a NEW RECIPE again and this one is a real WINNER!!! It will definately be in my recipe-binder. It is simple and delicious, easy for a weeknight, but just as good to serve your guests. The name of the recipe is Paprika pork from this months Good Food. I made tagliatelle to go with it and a salad. For the salad I made my own salad-dressing with some leftover jelly. There is always a little jelly in the jar that you can't get out. Then pour in some olive-oil, vinegar of your choise, mustard, salt and pepper, give it a good shake with the lid on (shake it baby!) and pour it over your salad. And it's frugal too!

Love Amelie