zondag 11 december 2011

Josef / Joseph

Met de kerst in aantocht probeer ik de kinderen uit te leggen wat advent is. Ik vertel het kerstverhaal en we praten er over dat we in deze tijd kunnen proberen om een beetje op Jezus te lijken en dat dat ons cadeau voor het kindje Jezus is. De kinderen bedenken op welke manier dat kan; bijvoorbeeld door kinderen in de klas te helpen als ze geplaagd worden, door lief te zijn etc. Mijn dochter vindt het allemaal heel interessant en wil ook wat vertellen. Ze weet namelijk hoe Josef met zijn achternaam heet... Goud en Nieren! Ik heb het maar even zo gelaten, later vertel ik wel weer van de drie wijzen en hùn cadeaus...

Liefs Amelie

With christmas coming I try to explain to my children what advent is. I tell them the story of christmas and we talk about the possibility to be a little bit like Jezus in this time and that this will be our gift to the baby Jezus. The children think about ways to do that; to help children in their class that are being teased, by being good etc. My daughter thinks it is all very interesting and wants to say something too. Because she knows what Joseph's last name is... Gold and kidneys (in dutch kidneys is nieren, which sounds a bit like mirre, myrrh).
I just left it like that, later I will tell them about the three wise men and their gifts...

Love Amelie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Leuk als je reageert!