maandag 16 mei 2011

Herinneringen maken / Making memories

Weet je nog vroeger toen je klein was? Hoe je kerst vierde, oud en nieuw, je verjaardag? Dat je naar de dierentuin ging en naar het pretpark, paaseieren zoeken? Nu ben je zelf volwassen en maak je naast je eigen herinneringen ook die voor je kinderen. En hoop je dat als ze later groot zijn terugkijken op een jeugd die veilig en geborgen was. Door rituelen kunnen kinderen zich op dingen verheugen. Wij gaan één keer per jaar naar de Efteling, meestal met mijn dochters verjaardag maar dit jaar met mijn zoon's verjaardag. Wat is het heerlijk om die blije koppies te zien. Terwijl ik daar liep besefte ik me dat mijn kinderen zich dit later zullen herinneren als blije dagen. Natuurlijk hoeft het niet altijd zo duur te zijn als dit, de meeste herinneringen zijn gratis.

Hoe maak jij fijne herinneringen voor je kinderen?

Liefs Amelie

Remember when you were a kid? How you celebrated christmas, new years eve, your birthday? That you went to the zoo and to an amusementpark, searched for easter eggs? Now you are an adult and you're making not only your own memories but those of your kids aswell. And you hope that when they're grown they will look back at a childhood that was safe and secure. With rituals kids can look forward to things in anticipation. We go to "de Efteling" (a big and very well known amusementpark) once a year, mostly on my daughters birthday, but this year on my son's birthday. It is such a happy feeling to see their happy little faces. As I was walking there I realised my kids will remember these days as very happy days. Of course it doesn't have to be as expensive as this, most memories can be for free.

What do you do to make your kids memories happy?

Love Amelie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Leuk als je reageert!