zondag 20 februari 2011

Wat wil je later worden? / What do you want te be when you grow old?

Bij mijn zoon op school was het project; beroepen. Verschillende ouders (waaronder ikzelf) kwamen praten over hun werk. Zo waren er een politie-agent, een politiehonden trainer, een brandweer, een steward, een piloot, een diëtiste, verpleegkundige en een teddyberenmaakster (wat een geweldig beroep!). Mijn zoon was er vol van. Aan het begin wist hij wel wat hij wilde worden; vader. Maar toen hij in de brandweerwagen had mogen zitten en zelfs met de slang had mogen spuiten stapte hij over naar brandweer. De juf vertelde hem een geheimpje; hij kon ook vader èn brandweer worden! Nou, dat was helemaal het einde...Onderweg in de auto kwamen we langs een bouwplaats en mijn zoon zei; Die huizen zijn helemaal gemaakt. Ik zei dat de bouwvakkers dat deden en dat hij dat later ook zou kunnen worden. Mijn zoon dacht er eens over na en zei toen; nee, dan moet ik veel te hard werken!
Vier jaar en wat een inzicht!

Liefs Amelie
In my son's school the project was; professions. Several parents (including me) came to talk about their job. There was a policeman, a police dog trainer, a fireman, a steward, a pilote, a dietician, a nurse and a teddybear maker (what a great profession!). My son was really in awe of it. At the beginning he knew what he wanted to be when he grew up; a dad. But once he had been in the fire engine and even could use the fire hose he wanted to be a fireman. His teacher told him a little secret; he could also be both! That was really the best news ever... On our way in the car we saw a building site. My son said; they made these houses. I told him he could build houses for a profession too when he was a grown up. He thought about it for a while and then said; no, then I will have to work to hard!
Four years old and such insight!

Love Amelie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Leuk als je reageert!