zondag 23 januari 2011

Familie / Family

We zijn net terug van een verjaardag waarbij een hoop familie aanwezig was. Terwijl ik daar zat realiseerde ik me wat een voorrecht het is om deel uit te maken van een groep mensen die je kennen en waarbij je mag zijn wie je bent. Die, als je ze na maanden weer eens ziet en spreekt, verder gaan waar je gebleven was, alsof je ze gisteren nog zag. Die grapjes maken en woorden gebruiken die je begrijpt, waarmee je een heleboel herinneringen hebt. Wat een voorrecht ook dat mijn kinderen op mogen groeien omringd door fijne mensen. Een geluksmoment!
Koester de mensen om je heen, familie of vrienden, ze verrijken je leven!

Liefs Amelie

We just got back from a birthday-celebration where a lot of family got together. As I was sitting there I realised what a privilege it is to be a part of a group of people who know you and where you can be who you are. That, after not seeing them for months, just pick up where you left last time, as if you had just seen them yesterday. That make jokes and use words you understand, that you have a lot of memories with. And what a privilege that my kids get to grow up surrounded by these nice people. A happy moment!
Cherish the people around you, family or friens, they enrich your life!

Love Amelie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Leuk als je reageert!