zaterdag 1 januari 2011

Een gezellige avond / A cosy night


We hebben een heleboel oliebollen gebakken en ik kon hiervoor mooi de "deegrijsstand" van mijn oven gebruiken. Oude kranten op tafel, top 2000 aan en oudejaar is in huis!

We baked a lot of oliebollen and I used the special option in my oven to let the dough rise. Old newspapers on the table, top 2000 on the radio and the last day of the year has arrived!


De eerst bol moeten we altijd even proeven, de lekkerste oliebol van het jaar! We hadden uiteindelijk drie schalen vol...

We always eat the first oliebol to taste it, the best oliebol of the year! We made three plates full...


De huzarensalade is uiteindelijk niet zelfgemaakt, maar gekocht. Maar ik heb er wel zelf een klok op gemaakt. Is hij niet leuk geworden? Wat een geweldig idee, dit wordt denk ik een traditie. (Het bord heb ik van mijn verjaardagsgeld gekocht)

The salad is not homemade after all, but storebought. But I did make the clock on top of it. Didn't it turn out nice? What a fun idea, I think I will do this every year. (the plate I bought with my birthdaymoney)


Mijn moeder is er gezellig met oude en nieuw en mijn neefje met zijn vrouw kwamen ook. Wat een overdaad op de tafel, wat een rijkdom. We hebben een spel gedaan, gelachen, gepraat en tv gekeken. Kwart voor twaalf hebben we de kinderen uit bed gehaald. Toen we aftelden tot twaalf uur werd het mijn zoon teveel en hij ging huilend van de spanning 2011 in! Maar het buiten naar het vuurwerk kijken maakte alles goed. Mijn dochter vond de harde knallen maar niets en ging binnen voor het raam staan. En al gauw wilde ze weer haar bed in.

Gelukkig nieuw jaar allemaal! Liefs Amelie

My mother is with us for new years eve and my cousin with his wife came too. What an abundance on the table, such wealth. We played a game, laughed, talked and watched tv. Quarter to twelve we took the children out of their beds. When we counted down to midnight it became to much for my son and crying from all the excitement he started 2011! But when we went outside to watch the fireworks with him made him happy again. My daughter didn't like the noise of the fireworks and she watched it in the house behind the window. Soon she wanted to go back to bed.

Happy new year everyone! Love Amelie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Leuk als je reageert!