vrijdag 24 september 2010

Vriendjes / little friends

Eén van de thema's die in de opvoeding van mijn kinderen hoog op de agenda staan, is sociale omgangsvormen. Mijn dochter maak ik me niet zo'n zorgen om, die komt er wel. Dat is een pittig, grappig meisje dat wel zorgt dat ze haar deel krijgt (moet vaak zelfs een beetje afgeremd!). Mijn zoon is angstiger, piekeriger, maar ook lief en vrolijk.Met name bij mijn zoon is dat dus iets wat ik nauwlettend in de gaten houd. Hij lijkt namelijk nogal veel op Otto, uiterlijk en innerlijk. En contact maken met mensen is niet Otto's sterkste kant. (dit is tegelijk ook één van zijn charmes, maar maakt het hem niet makkelijk in een hoop situaties). Het is onze hoop dat het voor onze zoon wat makkelijker zal gaan. Daarom zijn kinderen uit de buurt ook altijd van harte welkom om bij ons te spelen, ben ik altijd met ze naar zwemmen gegaan waar ze andere kinderen ontmoetten, wil ik betrokken zijn bij activiteiten in de klas, zodat ik kinderen en hun ouders leer kennen en contacten daardoor ook met hem makkelijker opgebouwd worden. Kortom, het is een belangrijk onderwerp... Nu bracht ik vanmorgen mijn zoon naar school en kreeg hij een "vriendenboekje" om in te vullen van een meisje. "Er staat nog niet zoveel in," zei haar vader "Hij stond hoog op haar lijstje!"
Ik weet dat het heel erg kinderachtig is, maar dan kan ik wel even huilen van blijdschap. Mijn zoon maakt contact met de kinderen in de klas, ze vinden hem aardig! (nu is hij ook een lieverdje hoor! ; ) )

Soms zie je heel even een stukje van een doel dat je in je opvoeding hoopt te bereiken en vanmorgen was zo'n moment. Een gouden zonnestraal!

Liefs Amelie

One of the subjects that are high on the agenda in raising my children, is the social aspect. My daughter I'm not so worried about, she will be ok. She's a lively, funny girl, that will make sure she gets her share (she needs to be slowed down most of the times!). My son is more the worrier, but also sweet and happy. So it's with my son that I keep an eye on it aspecially. He looks a lot like Otto, looks and character. And making contact with people is not one of Otto's stronger points. (at the same time, this is one of his charmes, but it doesn't make things easy for him in a lot of situations) It's our hope that it will be a lot easier for our son. That's why children in the neighbourhood are always welcome to play at our house, I always went swimming with the children so they could meet other children and I want to be part of the activities at school so I know the kids and their parents and contacts are easier made that way. So you can see it's a big subject...
This morning I brought my son to school and he was given a "book of friendship" by a girl from his class, to fill out. Her father said: "There's not much written in there yet, your son was high on her list of children to write in her book!"
I know it's very childish, but I could cry of happiness at a moment like that. My son is making contacts in class, they like him! (he ís a very cute boy of course!; )  )

Sometimes you can see a glimpse of the goal you're hoping to work to in raising your children and this morning was one of these moments. A golden ray of sunshine!

Love Amelie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Leuk als je reageert!