dinsdag 26 oktober 2010

Vier de verschillen / celebrate the differences

Soms kom je iemand tegen waarbij je het gevoel hebt; ik heb iets te leren van deze persoon. Het is voor mijn gevoel dan geen toeval dat ik die persoon dan net tegen kom. Ik geloof ook dat als je openstaat voor de mensen om je heen, je niet alleen een hoop vriendelijkheid en gezellige gesprekken tegen komt, maar je ook dingen hoort of ziet die je aan het denken zetten. Mijn moeder zei vroeger altijd; als je oude mensen ziet op straat, zeg ze dan altijd gedag, want misschien ben je de eerste persoon waar ze mee praten die dag. Dat heb ik in mijn oren geknoopt en het levert me vaak leuke gesprekjes en ontmoetingen op. Ook op mijn werk ontmoet ik dagelijks een heleboel mensen, waarbij er soms tussen zitten die je raken en die je daardoor anders naar jezelf en het leven laten kijken. Het zijn mensen die een ongelooflijke wilskracht en moed tonen, die soms heel veel positieve energie uitstralen of op een verbazingwekkende manier omgaan met het diepste verdriet van het leven, soms ook mensen die me inzicht geven in mezelf en mijn manier van denken of werken. Ze zijn mijn rolmodel zonder dat ze het weten.

Van welke "toevallige" ontmoetingen was jij onder de indruk?

Liefs AmelieSometimes you meet somebody that gives you the feeling that you can learn something from them. I have the feeling it is no coincidence that I meet that person at that moment. I also believe that if you're open to the people around you, you not only meet a lot of friendliness and nice conversations, but you also hear and see things that make you think. My mother always told me; when you see old people, always greet them, because you may be the first person they talk to that day. I got that into my head and it gives me a lot of nice conversations and meetings. At my job I meet many people as well, among who people that touch your spirit and who make me look at myself and my life differently. They are people that show immense willpower and courage, that radiate a lot of positive energy or that deal in an astonoshing way with the deepest grief in life, sometimes people that give me insight in myself and my way of thinking or working. They are my rolmodel without them knowing it.

Which "coincidental" meetings impressed you?

Love Amelie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Leuk als je reageert!